вторник, 20 ноември 2007 г.

Заблуди за разделното събиране

Много често се случва да се сблъскаме с най-разнообразни схващания, свързани с разделното събиране на отпадъците. Но дали те толкова верни колкото и популярни? Ето и истината за някои от по- разпространените заблуди:

Грешно!
„Няма смисъл да изразходвам сили и енергия за да си разделям отпадъците. И без това ги събират заедно в един камион!”

Вярно!
Контейнерите за разделно събиране, поставяни от Булекопак АД в Столична община, са от различен тип за отделните видове материали и се извозват с различна по вид транспортна техника. Това прави невъзможно смесването на отпадъците при изпразването на контейнерите. На този етап жълтите контейнери (за пластмаса, хартия и метали) се извозват 3 пъти седмично, а зелените контейнери (за стъкло) 2 пъти месечно.

Системите за разделно събиране с три контейнера, организирани от Булекопак АД в други населени места, също се обслужват по строго определен график, който изключва смесването на отпадъка.

Грешно!
„Отворите на контейнерите не са подходящо направени. Как да си изхвърля стъклата от прозорци?”

Вярно!
Контейнерите за разделно събиране са предназначени единствено за отпадъци от опаковки и съответно размерите на отворите им са съобразени с това. Стъклото от прозорци не е опаковка и не трябва да се изхвърля в цветните контейнери.

Грешно!
„В момента поставят контейнери за да свикнем, и реално нищо не се рециклира, а отива на сметището.”

Вярно!
Всеки отпадък, годен за рециклиране, попаднал в контейнерите на Булекопак АД достига до рециклиращи предприятия, където се използва като суровина за направата на нови продукти.

Първо разделно събраните отпадъци се извозват до площадка за сортиране и предварително третиране. Там те се разделят по видове и подвидове и в случай че подлежат на балиране се извършва такова, с цел намаляване на обема. След това се предават на рециклиращи предприятия, които преработват вторичните суровини до вид, който позволява влагането им в производството на нови изделия, включително опаковки.

Грешно!
„Не е възможно да има полза от разделното събиране, защото в страната ни няма производствени мощности за рециклиране на отпадъците, нито завод за преработка на отпадъците.”

Вярно!
В България има достатъчно производствени мощности за рециклиране на почти всички видове материали. Булекопак АД има сключени договори с най- добрите преработватели на стъкло, хартия, пластмаси и метали в страната.

Грешно!
„Много е трудно на практика да си изхвърлям отпадъците разделно. Не мога да ровя из кофата (торбичката) от вкъщи, да застана пред контейнерите и да вадя опаковките за да ги изхвърлям.”

Вярно!
Разделянето на отпадъка започва от дома. Ако още от вкъщи отпадъците от опаковки се подготвят и събират на отделно място, то тогава изхвърлянето им в контейнерите за разделно събиране става съвсем лесно. Има много варианти за организиране на разделянето и събирането на отпадъка в домакинството. Най- широко разпространения е събирането на отпадъците в различни съдове в дома. При липса на място или някакви други съображения, е достатъчно единствено рециклируемите отпадъци да се събират на отделно място от общия битов отпадък, а след това да бъдат разпределени в контейнерите от съответния цвят.

Грешно!
„Цветните контейнери се запълват много бързо. Като се изхвърли един кашон и вече няма място за друго.”

Вярно!
Много често контейнерите за разделно събиране са препълнени най-вече с.....въздух. За да не се запълват бързо контейнерите, опаковките, които се изхвърлят в тях трябва да бъдат смачкани до минимален обем, за да не заемат място и за да не се налага да се правят „излишни” курсове с извозващата техника.

вторник, 25 септември 2007 г.

Интерактивен образователен театрален спектакъл за деца подготвя Булекопак АД


Интерактивен образователен театрален спектакъл за деца подготвя Булекопак АД. Спектакълът е част от информационно-образователната стратегия на организацията за популяризиране на разделното събиране на отпадъци. Той е насочен към децата от предучилищна възраст до четвърти клас, като представя по атрактивен и въздействащ начин, необходимата информация за разделното събиране. Представленията на спектакъла ще се изнасят безплатно в училищата и детските градини намиращи се в общините, с които Булекопак АД има договор за изграждане на системи за разделно събиране. Предвижда се реализацията на проекта да стартира в началото на новата учебна година. Целта на организацията е не само да укрепи дългосрочното си сътрудничество с учебните заведения в реализирането на разяснителна информация за принципите и ползите от разделното събиране на отпадъци, но и да намери нови и по-ефективни средства за изграждане на екологично самосъзнание у най-малките. Спектакълът ще комбинира средствата на драматичния театър (живи актьори), кукления театър и интерактивната анимация (включване на децата в хода на представлението) - което цели по-добър контакт и комуникация с подрастващите, за да концентрира вниманието им върху темата и да предизвика тяхната активност. За осъществяването на проекта е избран професионалният „Жар театър”, който има богат опит в работата с тази възрастова група и е печелил редица награди на национални и международни фестивали.

вторник, 3 юли 2007 г.

Булекопак АД ще разположи 1400 нови контейнера

До края на месец септември 2007г. Булекопак АД ще разположи още 1400 контейнера за разделно събиране. Съдовете вече са закупени и се очаква да започне поетапното им поставяне на определените места. Новите контейнери ще бъдат разполагани до обществени сгради, търговски обекти и в междублоковите пространства, като точното им местоположение се съгласува предварително с общинските служби по екология. Стремежът на организацията е да направи разделното събиране по-лесно и достъпно за всички. С поставянето на тези контейнери Булекопак АД ще надвиши 4 пъти минималните критерии за съотношение на брой съдове към обхванато население, съгласно подписания между организациите за оползотворяване и МОСВ Меморандум. Организацията се ангажира не само с коректното обслужване на съдовете, но и с провеждането на необходимите разяснителни кампании за правилното им използване.

петък, 29 юни 2007 г.

Добре дошли в блога за разделното събиране на отпадъци от опаковки в България

Тук можете да споделяте всякакви мнения, въпроси и коментари свързани с разделното събиране на отпадъци от опаковки.