вторник, 3 юли 2007 г.

Булекопак АД ще разположи 1400 нови контейнера

До края на месец септември 2007г. Булекопак АД ще разположи още 1400 контейнера за разделно събиране. Съдовете вече са закупени и се очаква да започне поетапното им поставяне на определените места. Новите контейнери ще бъдат разполагани до обществени сгради, търговски обекти и в междублоковите пространства, като точното им местоположение се съгласува предварително с общинските служби по екология. Стремежът на организацията е да направи разделното събиране по-лесно и достъпно за всички. С поставянето на тези контейнери Булекопак АД ще надвиши 4 пъти минималните критерии за съотношение на брой съдове към обхванато население, съгласно подписания между организациите за оползотворяване и МОСВ Меморандум. Организацията се ангажира не само с коректното обслужване на съдовете, но и с провеждането на необходимите разяснителни кампании за правилното им използване.