четвъртък, 12 март 2009 г.

Екоистично

ИЗПОЛЗВАЙ ПОВТОРНО И РЕЦИКЛИРАЙ ПЛАСТМАСОВИТЕ ТОРБИЧКИ, ИЛИ ОЩЕ ПО- ДОБРЕ-ИЗПОЛЗВАЙ ТАКИВА ОТ ПЛАТ!

Всяка година в природата се изхвърлят

над 500 милиарда найлонови торбички, за

чието разграждане са необходими повече

от 400 години.

Булекопак стартира информацонен проект, чиято цел е предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки, като част от стратегията си за популяризиране на разделното събиране и повишаване на екологичното самосъзнание на населението като цяло.

Проектът включва и напълно безплатното разпространение на торбички за пазаруване от плат, с които би следвало да заменим употребата на найлонови такива. Всяка торбичка е придружена с етикет информиращ за вредата от найлоновите торбички. Текстът върху етикета гласи «Всяка година в природата се изхвърлят над 500 милиарда найлонови торбички, за чието разграждане са необходими повече от 400 години. Използвай тази торбичка когато пазаруваш и открий лесен начин да запазиш планетата чиста!».

Еко- торбичките се разпространяват по време на информ ационни събития организирани от Булекопак, както и на място в офисите на организацията.


ПЕТ ПРИЧИНИ ДА НАМАЛИМ УПОТРЕБАТА НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ТОРБИЧКИ

1. Спестява се място на сметищата.

Една найлонова торбичка няма да заеме кой знае колко голяма част от пространството, но милиони могат да го направят. Все повече градове ще имат проблеми с намирането на място за всичкия си боклук. Намаляването на обема на отпадъците, които произвеждаме означава по-малко нови депа за отпадъци. А кой всъщност не предпочита паркове пред планини от пластмаса...

2. Намалява се вредното въздействие върху дивата природа.

Пластмасови торбички са леки и могат да бъдат разнасяни по посока навятъра. Те летят по дърветата и в местообитанията на редица диви животни. В този случай животните биха могли да консумират тези пластмаси или да задушат в тях и да загинат. Пластмасовите торбички са смъртоносен убиец в дивата природа.

3. Заради морския живот.

Над 100 000 морски животни биват умъртвявани всяка година от пластмасови торбички. Морските костенурки, водните птици и други същества ги объркват с храна или се заплитат в тях. В някои части на океана има 6 кг от пластмаса за всеки 1 кг планктон.4. Намаляване употребата на енергияи първични суровини. Производството на пластмасови торбички често изисква нефт и природен газ, които са невъзобновяеми ресурси и в които биха могли да струват много в дългосрочен план.

Производството на една пластмасова торбичка отнема 0,48 MJ (мегаджаула) енергия. Една кола консумира средно 4.18 MJ на 1 км или еквивалента на 9 пластмасови торби. Излиза, че на практика ние носим петрол в ръцете си всеки ден, когато пазаруваме, вместо да го използваме за по-разумни цели.

5. Чиста природа. Едва ли има човек, който да не е бил свидетел на подоба гледка- «украсено» с найлонови торбички дръвче. И едва ли има човек накогото да му харесва...